CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn có thắc mắc nào dành cho tixee không? Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.

  • Tài khoản
  • Nạp tiền & Rút tiền
  • Giao dịch
  • Hỗ trợ
Tài khoản như nào để giao dịch được tốt?
Làm thế nào để tôi mở một tài khoản để đầu tư?
Yêu cầu xác minh gồm những gì và tôi cần cung cấp tài liệu như thế nào?
Ai là người tiếp xúc chính trị (PEP)?
Ai được coi là công dân Hoa Kỳ?
Quá trình rút tiền ở tixee có yêu cầu nào không?
Rút tiền ở tixee mất bao lâu?
Rút tiền ở tixee có gì khác với những nền tảng môi giới khác?
Có những phương thức rút tiền nào ở tixee?
tixee có sẵn những phương thức nạp tiền nào?
Phải mất bao lâu để nạp tiền ở tixee
Quy trình nạp tiền ơ tixee gồm có những gì?
Điều gì xảy ra khi thẻ tín dụng tôi đã sử dụng để nạp tiền bị hết hạn?
Tôi sẽ sử dụng những công cụ giao dịch nào khi tham gia tixee?
Trading Central là gì?
Nhiệm vụ của các Hỗ trợ viên tại tixee là gì?

Please note that tixee.com does not provide services to residents of the European Union.

If you are seeing this message in error and are not a resident of any EU country, kindly confirm below to continue.

PROCEED

Giao dịch với một trong những nền tảng
Tốt nhất

Tải ngay ứng dụng di dộng của chúng tôi và mở ra thế giới giao dịch trong tầm tay của bạn.