Nạp tiền và rút tiền

Thêm tiền vào tài khoản của bạn Ngay lập tức và dễ dàng với tixee, một nhà môi giới đáng tin cậy và được quản lý.


Chọn từ nhiều phương thức thanh toán đáng tin cậy để thuận tiện cho bạn.

NẠP TIỀN RÚT TIỀN

Thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ


Visa

Các quốc gia

Tất cả các quốc gia

Tiền tệ

EUR / USD

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

Visa

Các quốc gia

Tất cả các quốc gia

Tiền tệ

EUR / USD

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

Phương thức thanh toán thay thế


Skrill

Các quốc gia

Tất cả các quốc gia

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

Neteller

Các quốc gia

Tất cả các quốc gia

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

VirtualPay

Các quốc gia

Kenya, Uganda, Tanzania

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

ONLINENAIRA

Các quốc gia

Nigeria, Tanzania, Ghana, Kenya, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Zambia

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Có thể lên tới 48 giờ

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

UPI

Các quốc gia

Ấn Độ

Tiền tệ

INR

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

XPay

Các quốc gia

TH, VN, ID, MY

Tiền tệ

VND / THB / MYR / IDR

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

XanPay

Các quốc gia

Ấn Độ

Tiền tệ

INR

Thời gian xử lý

Có thể lên tới 48 giờ

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

ONLINENAIRA

Các quốc gia

Kenya, Uganda, Tanzania, Cộng hòa Congo, Gabon, Malawi

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

MOPESA

Các quốc gia

Kenya, Tanzania

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

EAZZYPAY

Các quốc gia

Kenya

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

MTN

Các quốc gia

Uganda, Cameroon, Côte D'ivoire, Ghana, Guinea, Uganda, Zambia

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn Phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

TIGOPESA

Các nước

Tanzania

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

VODACOM

Các quốc gia

Tanzania

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

orangemoney

Các quốc gia

Botswana, Cameroon, Côte D'ivoire, Mali, Senegal

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn Phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

ECOCASH

Các quốc gia

Burundi, Zimbabwe

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

AIRTELTIGO

Các quốc gia

Ghana, Senegal, Tanzania

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn Phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

VODAPHONE

Các quốc gia

Ghana

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

EQUITEL

Các quốc gia

Kenya

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

MALITEL

Các quốc gia

Mali

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

TELECASH

Các quốc gia

Zimbabwe

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

payretailers

Các quốc gia

Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico, Panama, Peru

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Lên đến 48 giờ

Phí

Miễn phi

Tiền nạp Tối thiểu

10

DRAGONPAY

Các quốc gia

Philippines

Tiền tệ

PHP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

PAYTRUST

Các quốc gia

Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia

Tiền tệ

VND / THB / MYR / IDR

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

ZOTAPAY

Các quốc gia

Argentina, Bangladesh, Brazil, Burundi, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Chile, China, Colombia, Côte d'Ivoire, Congo, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Hong Kong, Ấn Độ, Nhật Bản, Kenya, Laos, Mali, Mexico, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Panama, Peru, Philippines, Rwanda, Senegal, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan, Tanzania, Uganda, Zambia

Tiền tệ

USD / IDR / VND / MYR / KHR / KES / ZAR / BIF / RWF / UGX / ZMW / GHS / TZS / XAF / PHP / LAK / MMK / THB

Thời gian xử lý

Lên đến 48 giờ

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

TRANSACT 365

Các quốc gia

Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc

Tiền tệ

MYR/ IDR/ THB/ VND/ CNY

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

AOPAY

Các quốc gia

Nam Phi

Tiền tệ

ZAR

Thời gian xử lý

Lên đến 48 giờ

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

DIVEPAY

Các quốc gia

Nam Phi

Tiền tệ

INR

Thời gian xử lý

Lên đến 48 giờ

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

Chuyển khoản ngân hàng


Các quốc gia

Tất cả các quốc gia

Tiền tệ

EUR / USD

Thời gian xử lý

Lên tới 2 ngày làm việc

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

Các quốc gia

Tất cả các nước

Tiền tệ

EUR / USD

Thời gian xử lý

3-5 ngày làm việc

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

Thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ


Visa

Các quốc gia

Tất cả các quốc gia

Tiền tệ

EUR / USD

Thời gian xử lý

Lên đến 24 giờ làm việc

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

Visa

Các quốc gia

Tất cả các quốc gia

Tiền tệ

EUR / USD

Thời gian xử lý

Lên tới 24h giờ làm việc

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

Các phương thức thanh toán thay thế


Skrill

Các quốc gia

Tất cả các quốc gia

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

Neteller

Các quốc gia

Tất cả các quốc gia

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

VirtualPay

Các quốc gia

Kenya, Uganda, Tanzania

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

ONLINENAIRA

Các quốc gia

Nigeria, Tanzania

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Lên đến 48 giờ

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

ONLINENAIRA

Các quốc gia

Kenya, Uganda, Tanzania,Cộng hòa Congo, Gabon, Malawi

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

MOPESA

Các quốc gia

Kenya, Tanzania

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn Phí

Tiền rút Tối thiểu

10

EAZZYPAY

Các quốc gia

Kenya

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

MTN

Các quốc gia

Uganda, Cameroon, Côte D'ivoire, Ghana, Guinea, Uganda, Zambia

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

TIGOPESA

Các quốc gia

Tanzania

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

VODACOM

Các quốc gia

Tanzania

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

orangemoney

Các quốc gia

Botswana, Cameroon, Côte D'ivoire, Mali, Senegal

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

ECOCASH

Các quốc gia

Burundi, Zimbabwe

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thòi gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

AIRTELTIGO

Các quốc gia

Ghana, Senegal, Tanzania

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

VODAPHONE

Các quốc gia

Ghana

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

EQUITEL

Các quốc gia

Kenya

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

MALITEL

Các quốc gia

Mali

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

TELECASH

Các quốc gia

Zimbabwe

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

payretailers

Các quốc gia

Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico, Panama, Peru

Tiền tệ

EUR / USD / GBP

Thời gian xử lý

Lên đến 48 giờ

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

DRAGONPAY

Các quốc gia

Philippines

Tiền tệ

PHP

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

PAYTRUST

Các quốc gia

Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia

Tiền tệ

VND / THB / MYR / IDR

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

ZOTAPAY

Các quốc gia

Argentina, Bangladesh, Brazil, Burundi, Burkina Faso, Campuchia, Cameroon, Chile, China, Colombia, Côte d'Ivoire, Congo, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Hong Kong, Ấn Độ, Nhật Bản, Kenya, Lào, Mali, Mexico, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Panama, Peru, Philippines, Rwanda, Senegal, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan, Tanzania, Uganda, Zambia

Tiền tệ

USD / IDR / VND / MYR / KHR / KES / ZAR / BIF / RWF / UGX / ZMW / GHS / TZS / XAF / PHP / LAK / MMK / THB

Thời gian xử lý

Lên đến 48 giờ

Phí

Miễn phí

Tiền nạp Tối thiểu

10

TRANSACT 365

Các quốc gia

Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc

Tiền tệ

MYR/ IDR/ THB/ VND/ CNY

Thời gian xử lý

Ngay lập tức

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

AOPAY

Các quốc gia

Nam Phi

Tiền tệ

ZAR

Thời gian xử lý

Lên đến 48 giờ

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

DIVEPAY

Các quốc gia

Nam Phi

Tiền tệ

INR

Thời gian xử lý

Lên tới 48 giờ

Phí

miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

Chuyển khoản ngân hàng


Các quốc gia

Tất cả các quốc gia

Tiền tệ

EUR / USD

Thời gian xử lý

Lên đến 2 ngày làm việc

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

Các quốc gia

Tất cả các quốc gia

Tiền tệ

EUR / USD

Thời gian xử lý

3-5 ngày làm việc

Phí

Miễn phí

Tiền rút Tối thiểu

10

**Xin lưu ý rằng "Thời gian xử lý" là thời gian tixee ™ cần để xử lý các khoản tiền gửi vào tài khoản của bạn. Ngân hàng, công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc nền tảng thanh toán điện tử của bạn có thể chịu trách nhiệm về sự chậm trễ và các khoản phí có thể xảy ra mà chúng tôi không kiểm soát được.

Please note that tixee.com does not provide services to residents of the European Union.

If you are seeing this message in error and are not a resident of any EU country, kindly confirm below to continue.

PROCEED

Giao dịch với một trong những nền tảng
Tốt nhất

Tải ngay ứng dụng di dộng của chúng tôi và mở ra thế giới giao dịch trong tầm tay của bạn.